• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

orzel
Kancelaria Notarialna

Filip Joppek
Notariusz

Świecie, ul. Sikorskiego nr 1/1F
+48 731 755 333

filip.joppek@wp.pl
NIP: 5592011890
REGON: 364657146
Nr rachunku bankowego:
43 1160 2202 0000 0003 0503 3796
(Bank Millenium)

Potrzebne dokumenty:

  • dokument, z którego wynika konieczność poddania się egzekucji (najczęściej umowa),
  • dowód osobisty osoby poddającej się egzekucji,
  • jeżeli składającym oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest osoba prawna lub inny podmiot – dane rejestrowe,
  • dane wierzyciela (podmiotu, uprawnionego do dochodzenia swych roszczeń w tym trybie, w przypadku niewywiązania się dłużnika z jego zobowiązań wobec wierzyciela): imiona, nazwisko,
  • imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu tożsamości, a jeżeli poddanie się egzekucji ustanowione jest na rzecz osoby prawnej (innego podmiotu) – dane rejestrowe,
  • jeżeli osoba poddająca się egzekucji postaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej – wypis z aktu notarialnego wprowadzającego ten ustrój.
on sobota kwiecień 29 by Super User