• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

orzel
Kancelaria Notarialna

Filip Joppek
Notariusz

Świecie, ul. Sikorskiego nr 1/1F
+48 731 755 333

filip.joppek@wp.pl
NIP: 5592011890
REGON: 364657146
Nr rachunku bankowego:
43 1160 2202 0000 0003 0503 3796
(Bank Millenium)

Potrzebne dokumenty:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku, gdy przedmiotem czynności notarialnej jest część
 • nieruchomości gruntowej, a zatem konieczne jest odłączenie części nieruchomości i założenie dla niej nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości (jeżeli sprzedawana nieruchomość powstała w wyniku podziału),
 • wypis z umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową – w przypadku gdy nabycie dokonywane jest do majątku osobistego przez jednego z małżonków,
 • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
 • jeżeli nabycie następuje choćby w części za środki pochodzące z kredytu bankowego: umowa kredytu,
 • zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu i sposobie jego zabezpieczenia (jeżeli w akcie ma zostać ustanowiona hipoteka na zabezpieczenie spłaty kredytu),
 • zaświadczenie o ilości / braku osób zameldowanych (w przypadku sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym),
 • dowody osobiste Stron umowy.
on poniedziałek lipiec 18 by Super User

Potrzebne dokumenty:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
 • w przypadku gdy nabycie dokonywane jest do majątku osobistego przez jednego z małżonków – wypis z umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową,
 • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony, że nie był należny, że uległ przedawnieniu),
 • jeżeli nabycie następuje choćby w części za środki pochodzące z kredytu bankowego:
  • umowa kredytu,
  • zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu i sposobie jego zabezpieczenia (jeżeli w akcie ma zostać ustanowiona hipoteka na zabezpieczenie spłaty kredytu),
 • zaświadczenie z Wydziału Ewidencji Ludności właściwej gminy, że nikt w lokalu nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej/Administratora Nieruchomości dotyczące opłat eksploatacyjnych przypadających na lokal (opcjonalnie, głównie jako zabezpieczenie dla Kupującego),
 • dowody osobiste Stron umowy.
on poniedziałek lipiec 18 by Super User

Potrzebne dokumenty:

  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu (o ile jest prowadzona),
  • podstawa nabycia prawa do lokalu (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
  • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o tym, że sprzedającemu/sprzedającym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • w przypadku gdy nabycie dokonywane jest do majątku osobistego przez jednego z małżonków – wypis z umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową,
  • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
  • jeżeli nabycie następuje choćby w części za środki pochodzące z kredytu bankowego: umowa kredytu,
  • zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu i sposobie jego zabezpieczenia (jeżeli w akcie ma zostać ustanowiona hipoteka na zabezpieczenie spłaty kredytu),
  • zaświadczenie z właściwej gminy, że nikt w lokalu nie jest zameldowany,
  • jeżeli w akcie notarialnym ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej – zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o położeniu i powierzchni lokalu,
  • dowody osobiste Stron umowy.

UWAGI: w przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego nie została założona księga wieczysta, i który znajduje się w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielnia mieszkaniowa nie ma uregulowanego tytułu prawnego (tj. nie jest jego właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym), sprzedaż takiego prawa jest możliwa, natomiast nie ma możliwości założenia księgi wieczystej dla takiego lokalu. W praktyce oznacza to zwykle, że nabywca nie uzyska kredytu na zakup takiego lokalu, gdyż w konsekwencji nie ma możliwości ustanowienia hipoteki na tym lokalu.

on poniedziałek lipiec 18 by Super User

Potrzebne dokumenty:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • podstawa nabycia (akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu, inne orzeczenie sądowe itp.),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku, wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnej jest część nieruchomości gruntowej, a zatem konieczne jest odłączenie części nieruchomości i założenie dla niej nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości (jeżeli sprzedawana nieruchomość powstała w wyniku podziału),
 • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
 • dowody osobiste Stron umowy.
on poniedziałek lipiec 18 by Super User

Potrzebne dokumenty:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
 • jeżeli podstawą nabycia darowanej nieruchomości jest dziedziczenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
 • dowody osobiste Stron umowy.
on poniedziałek lipiec 18 by Super User

Potrzebne dokumenty:

  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości (o ile jest prowadzona),
  • podstawa nabycia prawa do lokalu (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
  • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o tym, że darczyńcy/darczyńcom przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • jeżeli podstawą nabycia darowanego prawa jest dziedziczenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku o tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
  • jeżeli w akcie notarialnym ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej – zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o położeniu i powierzchni lokalu,
  • dowody osobiste Stron umowy.

UWAGI:w przypadku darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego nie została założona księga wieczysta, i który znajduje się w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielnia mieszkaniowa nie ma uregulowanego tytułu prawnego (tj. nie jest jego właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym) darowizna takiego prawa jest skuteczna, natomiast nie ma możliwości założenia księgi wieczystej dla lokalu.

on poniedziałek lipiec 18 by Super User

Potrzebne dokumenty:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,
 • prawomocna decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (wydana przez właściwy organ),
 • wyrys z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek powstałych na skutek dokonanego podziału,
 • jeżeli podstawą nabycia dzielonej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
 • dowody osobiste Stron umowy.
on poniedziałek lipiec 18 by Super User

Potrzebne dokumenty:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
 • jeżeli podstawą nabycia dzielonej nieruchomości jest dziedziczenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna / nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
 • wypis z kartoteki lub rejestru budynku,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej – tylko w sytuacji gdy budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej,
 • wypisy z rejestru lub kartoteki lokali,
 • zaświadczenie o samodzielności lokali,
 • rzuty lokali (zwykle są załącznikami do zaświadczenia o samodzielności lokali),
 • dowody osobiste Stron umowy.
on poniedziałek lipiec 18 by Super User

Potrzebne dokumenty:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
 • wypis z rejestru gruntów (nieruchomość gruntowa),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku (nieruchomość gruntowa),
 • wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnej jest część nieruchomości gruntowej, a zatem konieczne jest odłączenie części nieruchomości i założenie dla niej nowej księgi wieczystej (nieruchomość gruntowa),
 • w przypadku gdy nabycie dokonywane jest do majątku osobistego przez jednego z małżonków – wypis z umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową,
 • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
 • dowody osobiste Stron umowy.
on poniedziałek lipiec 18 by Super User

Potrzebne dokumenty:

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
 • wypis z rejestru gruntów (nieruchomość gruntowa),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku (nieruchomość gruntowa),
 • wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnej jest część nieruchomości gruntowej, a zatem konieczne jest odłączenie części nieruchomości i założenie dla niej nowej księgi wieczystej (nieruchomość gruntowa),
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości (jeżeli sprzedawana nieruchomość powstała w wyniku podziału),
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o tym, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (dot. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
 • zaświadczenie o ilości / braku osób zameldowanych w lokalu (dot. lokali stanowiących odrębną własność i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
 • w przypadku gdy nabycie dokonywane jest do majątku osobistego przez jednego z małżonków – wypis z umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową,
 • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
 • dowody osobiste Stron umowy.
on poniedziałek lipiec 18 by Super User