• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

orzel
Kancelaria Notarialna

Filip Joppek
Notariusz

Świecie, ul. Sikorskiego nr 1/1F
+48 731 755 333

filip.joppek@wp.pl
NIP: 5592011890
REGON: 364657146
Nr rachunku bankowego:
43 1160 2202 0000 0003 0503 3796
(Bank Millenium)

Potrzebne dokumenty:

  • dane mocodawcy – dane z dowodu osobistego / dane rejestrowe – w zależności czy mocodawcą ma być osoba fizyczna czy prawna lub inny podmiot,
  • dane osobowe pełnomocnika (imię/imiona, nazwisko, numer PESEL),
  • jeżeli ma być ustanowionych kilku pełnomocników – określenie rodzaju pełnomocnictwa (samodzielne / łączne),
  • zakres pełnomocnictwa (do jakich czynności jest ustanawiane),
  • określenie, czy pełnomocnictwo jest udzielone na czas oznaczony,
  • numer księgi wieczystej nieruchomości – jeżeli pełnomocnictwo dotyczy czynności związanych z nieruchomością.

UWAGI: do skutecznego udzielenia pełnomocnictwa niezbędne jest stawiennictwo mocodawcy, nie jest wymagane stawiennictwo ustanawianego pełnomocnika.

on sobota kwiecień 29 by Super User