• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

orzel
Kancelaria Notarialna

Filip Joppek
Notariusz

Świecie, ul. Sikorskiego nr 1/1F
+48 731 755 333

filip.joppek@wp.pl
NIP: 5592011890
REGON: 364657146
Nr rachunku bankowego:
43 1160 2202 0000 0003 0503 3796
(Bank Millenium)

Potrzebne dokumenty

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • podstawa nabycia (akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu, inne orzeczenie sądowe itp.),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku, wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnej jest część nieruchomości gruntowej, a zatem konieczne jest odłączenie części nieruchomości i założenie dla niej nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości - jeżeli darowana nieruchomość powstała w wyniku podziału,
 • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
 • dowody osobiste Stron umowy.
on sobota kwiecień 29 by Super User

Potrzebne dokumenty

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
 • jeżeli podstawą nabycia darowanej nieruchomości jest dziedziczenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
 • dowody osobiste Stron umowy.
on sobota kwiecień 29 by Super User

Potrzebne dokumenty

 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu (o ile jest prowadzona),
 • podstawa nabycia prawa do lokalu (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
 • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o tym, że darczyńcy/darczyńcom przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu,
 • jeżeli podstawą nabycia darowanego prawa jest dziedziczenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
 • jeżeli w akcie notarialnym ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej – zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o położeniu i powierzchni lokalu,
 • dowody osobiste Stron umowy.
on sobota kwiecień 29 by Super User

Potrzebne dokumenty

 • dowody osobiste Stron umowy.
on sobota kwiecień 29 by Super User

Potrzebne dokumenty

 • dokumenty potwierdzające posiadanie tych praw,
 • dowody osobiste Stron umowy.

Potrzebne informacje:

 • należy określić rodzaj i wartość prawa majątkowego (wierzytelności, autorskie prawa majątkowe, przedmioty wartościowe, akcje, obligacje, udziały w spółkach, prawo do grobu, samochód, kolekcja dzieł sztuki i inne przedmioty, których wartość można określić kwotowo).
on sobota kwiecień 29 by Super User