• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

orzel
Kancelaria Notarialna

Filip Joppek
Notariusz

Świecie, ul. Sikorskiego nr 1/1F
+48 731 755 333

filip.joppek@wp.pl
NIP: 5592011890
REGON: 364657146
Nr rachunku bankowego:
43 1160 2202 0000 0003 0503 3796
(Bank Millenium)

Potrzebne dokumenty:

 • dowody osobiste Stron umowy

Potrzebne informacje:

 • określenie, czy Strony chcą:
  • ustanowić rozdzielność majątkową,
  • ograniczyć wspólność ustawową,
  • rozszerzyć wspólność ustawową,
  • ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków,
 • wskazanie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego (dot. ograniczenia wspólności ustawowej),
 • wskazanie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego (dot. rozszerzenia wspólności ustawowej).
on sobota kwiecień 29 by Super User

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA - INTERCYZAPotrzebne dokumenty:

 • dowody osobiste małżonków,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa.

Potrzebne informacje:

 • określenie, czy Strony chcą:
 • ustanowić rozdzielność majątkową,
 • ograniczyć wspólność ustawową,
 • rozszerzyć wspólność ustawową,
 • ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.
 • wskazanie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego (dot. ograniczenia wspólności ustawowej),
 • wskazanie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego (dot. rozszerzenia wspólności ustawowej).

PODZIA?? MAJĄTKU DOROBKOWEGO

 • dowody osobiste małżonków,
 • odpis wyroku rozwiązującego związek małżeński – w przypadku rozwodu lub orzeczenie o separacji, jeżeli jest ona powodem ustania wspólności ustawowej,
 • wypis z umowy majątkowej małżeńskiej, jeżeli taka była zawarta (przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie).

Potrzebne informacje:

 • wskazanie przedmiotów umowy (składników dzielonego majątku),
 • określenie sposobu podziału majątku (komu ma przypaść dany przedmiot i czy w całości czy w udziałach, a jeżeli w udziałach, to w jakiej wysokości),
 • określenie, czy podział majątku następuje ze spłatą / dopłatą na rzecz któregoś z małżonków, jeżeli tak, to w jakiej wysokości i na jakich warunkach,
 • wartość rynkowa przedmiotu / przedmiotów umowy (szacunkowa),
 • termin wydania przedmiotu / przedmiotów umowy w posiadanie nabywcy.

 

 

on sobota kwiecień 29 by Super User