• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

orzel
Kancelaria Notarialna

Filip Joppek
Notariusz

Świecie, ul. Sikorskiego nr 1/1F
+48 731 755 333

filip.joppek@wp.pl
NIP: 5592011890
REGON: 364657146
Nr rachunku bankowego:
43 1160 2202 0000 0003 0503 3796
(Bank Millenium)

Potrzebne dokumenty i dane:

 • dowód osobisty fundatora (ów) / dane rejestrowe – jeżeli fundatorem ma być osoba prawna,
 • statut fundacji, który powinien zawierać:
 • nazwę i siedzibę fundacji,
 • cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji,
 • skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków,
 • inne postanowienia, w szczególności dotyczące dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji,
 • określenie wysokości funduszu założycielskiego oraz sposobu jego wniesienia (gotówka / aport – opis aportu),
 • określenie, czy fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli tak to przedmiot działalności wg PKD,
 • określenie kwoty przeznaczonej z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą – w sytuacji, gdy fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą.
on sobota kwiecień 29 by Super User