• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

orzel
Kancelaria Notarialna

Filip Joppek
Notariusz

Świecie, ul. Sikorskiego nr 1/1F
+48 731 755 333

filip.joppek@wp.pl
NIP: 5592011890
REGON: 364657146
Nr rachunku bankowego:
43 1160 2202 0000 0003 0503 3796
(Bank Millenium)

Potrzebne dokumenty i dane:

  • dowód osobisty osoby składającej depozyt lub dane rejestrowe – jeżeli składającym depozyt jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • przedmiot depozytu,
  • oznaczenie czynności, w związku z którą składany jest depozyt,
  • określenie terminu i warunków wydania depozytu, ze wskazaniem podmiotu uprawnionego do jego odebrania, numerów rachunków bankowych, na które depozyt będzie zwalniany (pieniądze) oraz terminu jego wydania uprawnionemu.

UWAGI: przedmiot depozytu – pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – musi być złożony u notariusza przed sporządzeniem protokołu z przyjęcia depozytu. Przedmiot depozytu musi być związany z dokonywaną lub planowaną czynnością notarialną.

on sobota kwiecień 29 by Super User