• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg

orzel
Kancelaria Notarialna

Filip Joppek
Notariusz

Świecie, ul. Sikorskiego nr 1/1F
+48 731 755 333

filip.joppek@wp.pl
NIP: 5592011890
REGON: 364657146
Nr rachunku bankowego:
43 1160 2202 0000 0003 0503 3796
(Bank Millenium)

Potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty / dane podmiotu ustanawiającego służebność,
 • wskazanie uprawnionego z tytułu ustanowionej służebności (imiona, nazwisko, PESEL),
 • numer księgi wieczystej nieruchomości, która ma być obciążona,
 • jeżeli zakres wykonywania służebności ograniczony jest do części nieruchomości – szkic z zaznaczeniem zakresu jej wykonywania,
 • podstawa nabycia nieruchomości,
 • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu).
on sobota kwiecień 29 by Super User

Potrzebne dokumenty i dane:

 • dowód osobisty / dane podmiotu ustanawiającego służebność,
 • wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości, na rzecz której zostanie ustanowiona służebność gruntowa,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości, która ma być obciążona, jeżeli zakres wykonywania służebności ograniczony jest do części nieruchomości – szkic z zaznaczeniem zakresu jej wykonywania,
 • podstawa nabycia nieruchomości,
 • jeżeli podstawą nabycia obciążanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu)Podstawa nabycia nieruchomości.

UWAGI: do skutecznego ustanowienia służebności gruntowej niezbędne jest stawiennictwo właściciela nieruchomości, na której ustanawiana będzie służebność, nie jest wymagane stawiennictwo właściciela nieruchomości na rzecz której ustanawiana jest służebność (np. przy ustanowieniu służebności polegającej na możliwości przejeżdżania lub przechodzenia przez cudzą nieruchomość, nie jest wymagana obecność właściciela nieruchomości, który będzie uprawniony do korzystania z tego prawa).

on sobota kwiecień 29 by Super User

Potrzebne dokumenty i dane:

 • dowód osobisty / dane podmiotu ustanawiającego służebność,
 • wskazanie uprawnionego z tytułu ustanowionej służebności – dane rejestrowe firmy,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości, która ma być obciążona, jak również tytuł prawny do nieruchomości,
 • jeżeli zakres wykonywania służebności ograniczony jest do części nieruchomości – szkic z zaznaczeniem zakresu jej wykonywania, podstawa nabycia nieruchomości,
 • jeżeli podstawą nabycia obciążanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu).

UWAGI: Służebność przesyłu jest najczęściej ustanawiana na rzecz przedsiębiorstw dostarczających media, takie jak: energia elektryczna, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne. Co do zasady służebność przesyłu polega na wyrażeniu zgody na posadowienie na nieruchomości urządzeń przesyłowych, jak również obejmuje prawo wejścia na tę nieruchomość pracowników podmiotu uprawnionego celem dokonania konserwacji, napraw oraz przebudowy tych urządzeń.

on sobota kwiecień 29 by Super User